Contact Us: За контакти:

 

Our telephone number are:

Mobile: 00359 889 711 561

 

We are available 24 hours, 7 days a week.

If you have any questions or any thoughts about what we might do, call us; 

If you speak and read English, my email is;

tony@samararussianimportsltd.com

Or

If you speak and read Bulgarian Aneta's is;

aneta@samararussianimportsltd.com

 We also have an email address, separate to this site, just in case we have any problems with the site.

samararussianimportsltd@yahoo.co.uk

 

We are a Bulgarian registered company, and operate from Kesarevo, a village not far from Veliko Tarnovo. Which is in central Bulgaria

That is our registered office and operating center. 

We also have a base in Ramsgate, Kent, in the UK which is ideally sited near to Dover.

 

 Нашите телефон са;


Мобилен; 00359 889 711 561


 

Ние сме на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата

Ако имате някакви въпроси, или всеки мисли за това, което може да направи, обадете ни се;

 
Ако ти говориш и  четеш на английски, моя имейл е;

tony@samararussianimportsltd.com

Или
Ако ти говориш и четеш на български на Анета е;

aneta@samararussianimportsltd.com


  Ние също имаме имейл адрес, отделно за този сайт, само в случай, че имате някакви проблеми със сайта.
www.samararussianimportsltd@yahoo.co.uk

Ние сме българска регистрирана фирма, и оперираме от Kesarevo, село недалеч от Велико Търново. Което е в Централна България.

 
Това е нашето седалище и оперативен център.
Ние също така да имаме база в
Ramsgate, Kent, в Обединеното кралство, което е на идеално разположение в близост до Dover.

 

 

 

Copyright 2010 Tony Rees and Samara Russian Imports Ltd. All rights reserved. Translation verified by Aneta Rees.

No images or information can be copied with out our consent.

Website designed and constructed by Tony Rees.

 
 

Copyright 2010 Тони Рийc и Самара руския внос ООД  Всички права запазени. Превод и проверенo от Анета Рийс.
Няма снимки или информация, могат да бъдат копирани се с наше съгласие.

Уебсайт проектирани и конструирани от Тони Рийс.